ocs download
ocs download

Centos 5.5 üzerinde OCS Inventory NG Server 2 kurulumu

Bu yazımızda işletim sisteminde OCS Inventory NG Server Kurulumunu anlatacağız. OCS :Inventory Envanter toplamak amacıyla kullanılan hazır bir platformdur. Program “sunucu” ve “istemci” istemci temelli çalışmaktadır. İstemci tarafından aşağıdaki bilgiler sunumcuya gönderilerek gerekli envanter toplanmaktadır.

  • İşlemci, bellek, depolama birimleri, BIOS, kartlar, seri numarası vb. donanım bilgileri
  • IP adresi, MAC adresi
  • İşletim sistemi adı, sürümü, seri numarası, lisansı ve anahtarı, makinenin host adı, kullanıcı adı, çalışma grubu adı
  • Diskin toplam boyutu, dolu ve boş alanların büyüklüğü
  • Kullanılan ekran, klavye, fare, yazıcı donanımları

    İstemci bilgisayarlar üzerine kurulu agent sayesinde verilerek toplanarak sunumcu bilgisayar iletilmektedir. Toplan veriler portal bir web sayfasından takip edilerek özel raporlar alınabilip envanter takipi yapılabilmektedir. Ayrıca MySQL veritabanından özel sorgular yapılarak çeşitli raporlar almakta mümkündür. Biz kurulumu Centos 5.5 (64 bit) üzerinde yaptık, Fedora ve Red Hat üzerinde de kurulum yapabilirsiniz. Yazılımı indirmek için tıklayınız. Uygulama hakkında kısa bilgi verdikten sonra kuruluma geçelim.

1. Kurulum öncesinde kurulması gerekli yazılımlar:

MySQL Server Kurulması

Yazılımın kurulması için Mysql Server kurulması gereklidir:

yum install mysql-server php-mysql php-pecl-zip php-gd

MySQL başlalıtır:

/etc/init.d/mysqld start
chkconfig --level 35 mysqld on

Mysql root şifresi ayarlanır:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'secret'

Apache servisinin başlatılması:

OCS için Apache gereklidir. Apache servisi başlatılır:

/etc/init.d/httpd start
chkconfig --level 35 httpd on

 

Paketlerin kurulumu

EPEL repository kurulur:

rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

Daha sonra paketleri kuruyoruz:

yum install -y perl-XML-Simple perl-Compress-Zlib perl-DBI perl-DBD-MySQL perl-Net-IP perl-XML-Entities perl-Apache-DBI perl-Apache2-SOAP perl-SOAP-Lite mod_perl

 

PHP konfigürasyonunu yapılması

/etc/php.ini” dosyası vi ile açılarak aşağıdaki satırlar değiştirilir:

vi /etc/php.ini
<class="western">post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M

Apache servisi yeniden başlatılır:

/etc/init.d/httpd restart

 

2. OCS Inventory NG Server 2 kurulması:

OCS Inventory web sayfasından ilgili güncel kurulum paketini indiriyoruz. Yazılımı indirmek için tıklayınız.

ocsdownload

Biz yazılımı oluşturduğumuz download klasörüne indirdik. OCSNG_UNIX_SERVER-2.2.1.tar.gz dosyamızı tar ile açıp kurulumu başlatıyoruz.

mkdir /download
cd /download
tar -zxvf OCSNG_UNIX_SERVER-2.2.1.tar.gz
cd /download/OCSNG_UNIX_SERVER-2.2.1
sh setup.sh

Kurulum scripti oldukça basit, kurulumda karşımıza birçok soru çıkıyor. Varsayılan seçenekler ile kuruluma devam ediyoruz:

If you leave the question in blank, it will select the default option.

Do you wish to continue ([y]/n)?y

Your MySQL client seems to be part of MySQL version 5.0.
Your computer seems to be running MySQL 4.1 or higher, good ;-)
Which host is running database server [localhost] ?localhost

On which port is running database server [3306] ? 3306

Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/httpd] ?

Where is Apache main configuration file [/etc/httpd/conf/httpd.conf] ?

Which user account is running Apache web server [apache] ?

Which user group is running Apache web server [apache] ?

Where is Apache Include configuration directory [/etc/httpd/conf.d/] ?

Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl] ?

Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)?y

Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?

OCS setup.sh can install perl module from packages for you
The script will use the native package from your operating system like apt or rpm
Do you wish to continue (y/[n])? y

To ensure Apache loads mod_perl before OCS Inventory NG Communication Server,

Setup can name Communication Server Apache configuration file
'z-ocsinventory-server.conf' instead of 'ocsinventory-server.conf'.
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file
to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?y

Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)
on this computer ([y]/n)?y

CAUTION: Setup now install files in accordance with Filesystem Hierarchy
Standard. So, no file is installed under Apache root document directory
(Refer to Apache configuration files to locate it).
If you're upgrading from OCS Inventory NG Server 1.01 and previous, YOU
MUST REMOVE (or move) directories 'ocsreports' and 'download' from Apache
root document directory.
If you choose to move directory, YOU MUST MOVE 'download' directory to
Administration Server writable/cache directory (by default
/var/lib/ocsinventory-reports), especialy if you use deployement feature.
Do you wish to continue ([y]/n)?y

Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console
[/usr/share/ocsinventory-reports] ?

Where to create writable/cache directories for deployement packages,
IPDiscover and SNMP [/var/lib/ocsinventory-reports] ?

 

3. OCS Inventory NG Server 2 Konfigürasyonu:

MySQL veritabanı oluşturulması:

Mysql shell açılır:

mysql -u root -p"secret"

Vertitabanı oluşturulur. Veritabanı ismi “oscweb” ve “ocs” kullanıcısına “ocs” şifresi ile veritabanı üzerinde grant yetkisi verilir. İsterseniz bu parametreli değiştirebilirsiniz. Bunlar varsayılan kurulum isimleridir:

CREATE DATABASE ocsweb;
GRANT ALL ON ocsweb.* to 'ocs'@'localhost' identified by 'ocs';

Kurulum bittikten sonra sunumcunun yönetimi için ocsreport arayüzüne bağlanabiliriz:

http://server-ip/ocsreports/

Varsayılan kullanıcı adı “admin” ve şifre yine “admin”. Bağlandıktan sonra şifreyi değiştirebilirsiniz. İsterseniz yeni kullanıcıda açabilirsiniz. Ayrıca OCS Inventory web sayfasında demo linkine tıklayarak programı demo modunda kullanarak alıştırma yapabilirsiniz.

ocsreports1

ocsreports2

Son olarak kurulum scriptini siliyoruz:

rm -f /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php

Artık sunumcumuz hazır agent kurulumlarını yapabilir, sunumcunuzu istediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz.

 

Hakkında G. KELEŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.