huawei kamu güvenliği çözümü

Teknoloji Kamu Güvenliği için nasıl daha çok güç ve etkinliğe dönüşür

Şu anki karmaşık ve devamlı değişen uluslararası ortamda, güvenlik riskleri ile acil durumları önlemek ve kontrol etmek giderek zorlaşıyor. Kamu güvenliği yönetiminin risk noktalarını sadece “human sea tactics” tabanlı tespit etmek oldukça güçtür. Kamu güvenliği sürdürmek, önemli ve çetin bir görevdir ve kesintisiz güvenlik sigortalarının temel pir parçasıdır.

Önceden işe dayalı olan karar alma mekanizması, şu an veri kestirimine dönüşerek, pasif doğrulamadan, olay gerçekleşmeden önce önlemeye evrilmiştir. Büyük veri ve bulut bilgi işleme dayanarak, çoklu kaynaklı, dağıtılmış ve bölümlenmiş büyük veriden kurallar çıkarabilir ve kamu güvenliğini sürdürmek için yaratıcı tedbirler sağlayabiliriz. Böylece yasadışı suçların yoğun olduğu noktalara ve nedenlerine etkin bir şekilde odaklanabilir ve çeşitli değişken faktörler ile güvenlik risklerinin erken çözümünü tamamlayabiliriz.

huawei kamu güvenliği çözümü

Bulut bilgi işlem ve büyük veri, kamu güvenliği risklerini çözmek için bir araç haline gelmiştir. Bu araçlar, intelligentization (akıllı ve bağlantılı yaşam) ve kamu güvenliği düzeyini geliştirmeye ve sosyal yönetişimin modernleşmesine katkıda bulunuyor.

Teknoloji ve bilim alanındaki yeni gelişmeler kamu güvenliği alanında da yeni çözümleri ortaya çıkarmaktadır. Gelin birlikte Huawei kamu güvenliği çözümüne bakalım.

huawei

Lider Yeni ICT, Katılımcı Kamu Güvenliğine Giden Yol

Huawei, şehirleri dijitalleştirmek, daha güvenli ve daha akıllı hale getirecek kamu güvenliği çözümleri oluşturmak üzere küresel güvenlik uzmanlarıyla bir araya geldi .

Huawei’in Küresel Güvenlik Ortakları, Uçtan Uca Kamu Güvenliği için Gelişmiş ICT Kullanıyor

Hızlanan kentleşme, şehirler için altyapı ve güvenlik açısından büyük zorluklar doğuruyor. Bu bağlamda, şehir yetkilileri halkın korunmasına yardımcı olmak için ICT’ye güveniyor. Huawei, kapsamlı kamu güvenliği çözümleri sağlamak için küresel güvenlik uzmanlarıyla iş birliği yaptı. Bu çözümler, acil durum tepkisini iyileştirmek için bütünleşik komuta ve görselleştirilmiş dağıtım sağlar. Bulut platformları ve akıllı analizler, hukuki yaptırımların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve halk için güvenli bir ortam sağlamak üzere birleşir.

Bütünleşik Komuta

Komuta merkezleri, acil durumları yanıtlarken düşük verimliliğe yol açan bir dizi sorunla karşılaşmaktadır, örneğin alarm raporlama için sınırlı sayıda yöntem, farklı iletişim sistemlerinin birbirinden izole olması, kurumlar arası iş birliği sağlamanın zorluğu, olay yeri koşullarının ve kaynaklarının izlenememesi ve karar almanın güçlüğü. Bütünleşik komuta çözümü, endüstrinin ilk tüm işlemlerin görselleştirildiği bütünleşik komuta merkezini sunar. Bilgisayar destekli görev dağıtımı sistemini temel alan, birleşik GIS platformu tabanlı ve ses, video ve veri dahil olmak üzere çoklu iletişim ile yapılandırılan bütünleşik komuta merkezi, çeşitli kaynakların tek elden görev dağıtımının yapılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için çeşitli bilgileri görsel olarak görüntüler.

Çağrı Alma ve Gönderim

Alarmlar sesli arama, multimedya ve teknik koruma gibi farklı şekillerde raporlanabilir. Alarm raporlama sistemi, olay yerinin hızlıca belirlenmesi için CAD sistemi ile bağlanabilir ve GIS sistemi ile birleştirilebilir.

Danışma ve Karar Alma

Liderler veya uzmanlar her zaman her yerden mobil terminaller veya HD konferanslar yoluyla erişim sağlayabilir. Böylece, merkezdeki görev dağıtımından sorumlu personel bilgileri gerçek zamanlı olarak edinebilir, bu da hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırır.

Veri Birleşimi

Personel, araçlar ve malzemeler gibi acil durum kaynaklarının durumları harita üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Kurumlar arası acil durum müdahalesi esnasında bilgiler senkronize edilir ve gerçek zamanlı olarak paylaşılır, böylece tüm merkezler mevcut durumdan haberdar olur.

Ses Birleşimi

Dar bant ve geniş bant kümeleme, açık ve kapalı ağ terminallerini birleşik iletişim platformunu kullanarak birbirine bağlar. Tek tıkla tüm terminalleri arayabilmek görev dağılımının daha hızlı ve daha doğru yapılmasını sağlar.

Video Bütünleşmesi

Olay yeri güvenlik kamerası görüntüleri GIS platformu üzerinden doğrudan görüntülenebilir ve video konferanslarına eklenebilir, böylece iş birliği içerisinde çalışan tüm tarafların olay yeri durumunu gerçek zamanlı olarak bilmesi sağlanır. eLTE geniş bant kümeleme terminalleri tarafından kaydedilen videolar güvenlik kamerası görüntülerini desteklemek üzere komuta merkezine gönderilebilir veya video konferanslara eklenebilir.

Görselleştirilmiş Acil Durum İletişim Çözümü

Acil durum iletişiminin verimliliği, acil durum tepkisinde hayati bir rol oynamaktadır. Aramayı yanıtlayan kişilerin olay yeri durumunu tespit edebilmek için hem acil durumu bildiren kişiyi duyabilmesi hem de acil durumu görebilmesi gerekmektedir. Mevcut acil durum iletişim sistemleri, çeşitlendirilmiş terminaller, yetersiz bant genişliği ve birleşik birlikte çalışabilirlik standartlarının eksikliği gibi birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, yavaş acil durum tepkisine ve kurumlar arası iş birliği güçlüğüne neden olur.

Huawei’in Görselleştirilmiş Acil Durum İletişim Çözümü, eLTE mobil geniş bant kümeleme sistemi sunmaktadır. Video kamera, veri toplama, profesyonel geniş bant kümeleme, acil durum iletişimi ve görselleştirilmiş görev dağıtımını bir araya getirir.

Huawei Broadband Trunking Banner Mobile

Yüksek bant genişliği ve çok sayıda bütünleşik servis

Maksimum uplink bant genişliği 50 Mbit/sn. ve maksimum downlink bant genişliği 100 Mbit/sn’dir. Gerçek zamanlı video taşıma desteklenmektedir, böylece olay yeri koşulları görselleştirilebilir ve doğru karar almak kolaylaşır.

Ses, video ve veri birleşimi

eLTE kablosuz geniş bant kümeleme; sesli arama, tıklayarak arama, video dağıtma ve karşıya yükleme, karşıya konum yükleme ve paylaşmayı desteklemektedir.

Genel/Özel ağ birleşimi, dar bant ve geniş bant birleşimi

Özel ağ profesyonel kümeleme servisleri sunar. Açık ve özel ağlar arasında sorunsuz geçiş, servis sürekliliğini güvence altına alır. Grup ve noktadan noktaya aramalar eLTE ve dar bant kümeleme sistemi arasında desteklenmektedir. Dar bant ve geniş bant ağların birleşimi ara bağlantıyı kolaylaştırır.

eLTE Rapid

eLTE Rapid sistemi küçük miktarda yer kaplar ve esnek ağ dağıtımı sunar. 15 dakika içinde hızlıca kurulabilir. Sistem; afet yardımı, spor etkinlikleri ve zirve toplantılarının güvenliği gibi acil durum senaryolarına uygulanabilir.

Akıllı Gözetim

Güvenli Şehirlerin inşası, kamu güvenliğini tehdit eden davranışların gerçek zamanlı olarak algılanmasını sağlayan, bir olayın tüm süreçlerini kaydeden ve zamanında alarm veren kapsamlı koruma sistemine ihtiyaç duymaktadır. Tüm bunlar, suçluların olay gerçekleşmeden engellenmesine, olay esnasında acil durum müdahalesine yardım edilmesine ve olay sonrasında olayın çözümlenmesi için ipuçları sağlamasına yardımcı olur. Günümüzde geleneksel video kamera sistemleri düşük görüntü çözünürlüğü, videoların taşınmasının ve bulunmasının güçlüğü ve bilgi sızıntısının kolaylığı gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Bunlara ek olarak, şehirleşmenin hızlanması video aktarımı, depolaması ve platform uyumluluğu konularında daha fazla gerekliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Akıllı Gözetim Uyarı Çözümü, endüstri dahilindeki en kapsamlı ağ erişim yeteneklerine sahiptir, güvenlik kameralarıyla donatılmış şehirlerde hiçbir karanlık nokta bırakmaz. Çözüm, H.265 HD video kaydını destekler ve bant genişliği gereklilikleri yarıya iner. Nesnelerin interneti (IoT) tarafından sağlanan gerçek zamanlı farkındalık yetenekleri ve akıllı analiz platformu, tehlikeli faktörlerin otomatik olarak tespit edilmesine ve uyarı gönderilmesine yardımcı olur. Bunlara ek olarak, video kamera görüntülerinin bulut tabanlı olarak depolanması ve yönetimi, bölgeler arası video paylaşımı ve alımına olanak tanır, böylece olay çözme verimliliği ciddi oranda artar ve kamu güvenliği sağlanır.

Akıllı Mikro Tesis

Elektriğe ulaşımın zor olduğu şehrin uzak yerlerinde mikro tesis video kamera terminallerine güneş enerjisi ile veya güneş enerjisi ve şebeke karışık olarak elektrik sağlar.

Olay Uyarısı

Akıllı analiz becerilerine sahip kameralar, saldırı ve izinsiz giriş gibi takip edilen yerlerdeki anormal davranışları otomatik olarak tespit ve analiz etmek üzere ön uçlara yerleştirilebilir.

huawei kamu güvenliği çözümü

Güvenlik Bağlantısı

Manuel uyarılar ve elektronik tel gibi çeşitli fiziksel güvenlik sistemlerini entegre ederek ve uyarı modülü ve profesyonel alarm idare modülü ile birlikte çalışarak çözüm, birleşik uyarı sistemi tarafından yönetilen ve filtrelenen çeşitli alarm bilgilerine birleşik erişimi destekler. Çözüm, otomatik alarm raporlama sunmak üzere bütünleşik komutanın multimedya arama alma sistemiyle birleştirilebilir.

Bulut Tabanlı Video Gözetimi

Bulut tabanlı video gözetimi, bölgeler arası görüntü paylaşımı ve istek üzerine görüntü kullanımı sunarken, kamusal güvenlik sisteminin suçları etkin şekilde önlemesine ve verimli şekilde soruşturmasına yardımcı olur.

Video Analizi

Video İçerik Yönetimi (VCM) sistemi, video özetleme ve alımı gibi çok sayıda işlevi destekler. Bu sayede kullanıcılar toplu video verilerinden değerli bilgiler edinebilir. Bunlara ek olarak, bu platform bilgi paylaşımı için diğer kamusal güvenlik sistemleriyle entegre edilebilir.

Kaynak:www.huawei.com

Hakkında G. KELEŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.