Ağ Sistemleri

FTP Nedir? FTP Araçları

FTP tools

Web yayıncılığı içerisinde hazırlanan dijital yayınlarınhedef kitleye ulaştırılması sürecinde birçok farklı platformkullanılabilmektedir. Özellikle bulut tabanlı platformlarüzerinden hazırlanan web yayınlarının yayınlanması sürecibu platformlar üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.İstemci bilgisayarda hazırlanan dosyaların sunucubilgisayarlara aktarım işlemlerini kolaylıkla yapabilmekamacıyla geliştirilen çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Buyazılımlara genel olarak FTP araçları adı verilmektedir.FTP (File Transfer Protocol), web ağı üzerindekibilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılanprotokoldür. Hosting hizmeti, web ağı üzerinden websitelerine ...

Devamını Oku »

Ağ Çeşitleri

AĞ NEDİR

Ağlar, oluşumunu sağlayan birbirine bağlı bulunan bilgisayarların sayılarına yani büyüklüklerine, bu bilgisayarların yerleşim şekillerine yani topolojilerine ve birbirlerine ve ağ kaynağına bağlantı şekillerine göre çeşitlilik göstermektedir. İnternet, dünyanın en büyük geniş alan ağıdır. Bilgisayar Ağ çeşitleri genel olarak; Büyüklüklerine, Topolojilerine ve Bağlantı ortamlarına göre incelenebilir. Büyüklüklerine Göre Ağlar Büyüklüklerine göre ağlar şöyle sıralanabilir: • Kişisel Alan Ağı,• Yerel Alan Ağı,• ...

Devamını Oku »

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları Nedir

En az iki istemcinin birbirine bağlanması ile oluşturulan bilgisayar ağları, temelde iki ana amaca ulaşmak üzere gerçekleşir. Bunlardan birincisi, istemciler arasında bilgi paylaşımı yapabilmektir. Yani bir istemcide depolanan bilginin diğer bir istemciye, herhangi bir fiziksel kayıt ortamı (Floppy disk, CD, DVD, taşınabilir sabit sürücü, flash bellek vb.) kullanılmaksızın aktarımını sağlamaktır. İkincisi ise istemcilere bağlı donanımların ağa bağlı olan diğer istemciler ...

Devamını Oku »

Yeni Bilişim Meslekleri

yeni bilişim meslekleri

Gelişen teknoloji ile birlikte bilişim ve mühendislik alanlarında da çeşitli meslekler ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan mesleklerin önündeki en önemli sorun nitelikli insan eksikliğidir. Birazdan bahsedilecek meslekler günümüz bilişim alanı için zorunlu hale gelmiştir. Bu meslekler bilişimde ki açığın çoğunu oluşturuyor. Bu meslekler nitelikli insan eksikliğinden dolayı iş bulma oranı oldukça yüksek olacaktır. Bulut Bilişim: Bulut teknolojisi bu aralar yüksek talep ...

Devamını Oku »

xDSL Teknolojileri

xDSL Teknolojileri

xDSL, dijital abone hattı(DSL) üzerinden yayın yapan bütün teknolojilerin ortak adıdır. xDSL sinyalleri bakır kablolar üzerinden yürütülüp, dijital veriyi sese çevirerek aktarım yaparlar. 256kbit’den 100mbit’e kadar hız sunabilmektedirler. Muadillerine oranla hem ucuz olduğundan hemde varolan telefon altyapısı üzerinden kullanılabildiğinden, xDSL teknolojileri hemen her yerde kullanılmaktadırlar. Yaygın olarak bilinen xDSL teknolojileri aşağıda açıklanmaktadır; ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ADSL, asimetrik bir ...

Devamını Oku »

DSL Teknolojisi Nedir?

DSL Teknolojisi Nedir

Türkçeye “Dijital Abone Hattı” olarak çevrilen DSL teknolojisi, ses hizmetine müdahale eden telefon hatları üzerinden veri ileten bir veri iletişim teknolojisidir. DSL, uzak erişimin geleceği (The Future of Remote Access) olarak da adlandırılmaktadır. İlk olarak 1997 yılının ortalarında kullanıma sunulmuştur.  Yerel bölgedeki Telekom Santrali ile kullanıcı arasında telefon için alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, uygun bant genişliğini ...

Devamını Oku »

E-Posta Protokolleri, Terminolojisi

E-Posta Protokolleri, Terminolojisi

E-posta göndermek ve almak için kullanılan birkaç protokol vardır. İstemci tarafında hangi e-posta programı kullanılırsa kullanılsın ancak bu protokoller vasıtasıyla e-posta alınıp gönderilebilir. Bu protokoller SMTP (Simple Mail Transfer Protokol), POP3 (Post Office Protocol v3), ve IMAP (Internet Mail Access Protocol) dur. POP3 ve IMAP birbirinin eşleniği olup bir sunucuda bunların bir tanesi bulunur. SMTP Simple Mail Transfer Protokol Ağ ...

Devamını Oku »

SSID Tanımlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SSID Nedir? SSID (Service Set Identifier- Hizmet Seti Kimliği) kablosuz ağlara verilen isimdir. Kablosuz ev ağları veya bağlantı noktalarının (Hotspot) kimliğini tanımaya ve giriş yapmaya yardımcı olan isimlerdir. Belirlenen daha basit ve kişiye özel isimler ile birden fazla kablosuz ağın (Wi-Fi) çakışmasını önler ve ağ listesi arasında kolayca bulunabilmesi sağlayarak işleri kolaylaştırır.  Wi-Fi adlarının her biri birer SSID’dir. Bir ağa, ...

Devamını Oku »

Port Nedir?

AĞ NEDİR

İngilizce kelime anlamı liman olan port ; giriş, soket veya bağlantı noktası anlamında kullanılan bir bilgisayar terimidir. Fiziksel port ve sanal port (fiziksel olmayan) olarak ikiye ayrılır. Fiziksel port ile kastedilen bilgisayar bileşenlerinde bulunan ve fiziksel bağlantıda kullanılan bir donanım yuvasıdır. Bu tür portlar üzerinden bağlanmış herhangi bir makinaya veri gönderilebilir ve bu makinanın işleyişi kontrol edilebilir. Bir bilgisayarda bulunan ...

Devamını Oku »

Packet Analyzers Network Tools

ağ izleme araçları

Günümüz iletişim dünyasının temeli olan TCP/IP’nin önemi gün geçtikce artmaktadır. TCP/IP ağlarda dolaşan tüm veriler birer pakettir ve bu paketlerin yapısı ne kadar iyi bilinirse TCP/IP ve güvenliği konusunda çıkabilecek sorunlar o kadar kolay anlaşılır ve çözüme kavuşturulur. Sınır güvenliği (Router, Firewall, IDS, IPS, NDLP vs) bileşenlerinin temeline inildiğinde karşımıza çıkacak en önemli iki bileşen paket ve protokol olacaktır. Paket, ...

Devamını Oku »